Products
 CY-21-8W Vacuum Omnlpotent
     Cutting Machine
 CY-21-1C Vacuum Automactic
     Rubber-cup Cutting Machine
 CY-21-2C Vacuum Automactic
     Rubber oil-Seal Cutting Machine
 CY-21-5 Vacuum Automactic
     Rubber-cup Cutting Machine
 CY-21-6 Vacuum Automactic
     Rubber oil-Seal Cutting Machine
 CYKD4240 Multi-Function Rubber
     Sliting Machine
 CYQJ600 Hydraulic Rubber
     Cutting Machine
 CYQJ650 Hydraulic Rubber
 
    Cutting Machine
 CY-21-3 Knife grinding Machine
 CYX5001G Wateriess-Sanding
     Mould Cleaning Machine
 CYX5002S Water-Sanding Mould
     Cleaning Machine
 CYJ3050/CYJ3080 Rubber
     Extruding Machine
 CYJP1250 Rubber Raw Materials
     Carrier
 CYTZ600
 CYQ7100 Freezing-Type Oil-Seal
     Reapairing Machine
 CYCT620
    CY-21-8W  
      Vacuum Omnlpotent Cutting Machine 

TAIZHOU CHENYE RUBBER MANUFFACTURE & TRADE CO.,LTD.   Design  China·Best Net
Add:No.3 Jiazhi Industrial Zone Jiaojiang ,Taizhou ,Zhejiang   Tel:0576-88317930   Fax:0576-88317336